Masz pytania? Zadzwoń: 883 999 100. Infolinia czynna pn.-pt.: 9-19 sob.:10-17 lub napisz info@sypialniaplus.pl

Regulamin promocji testuj materac 20 dni

REGULAMIN PROMOCJI

„Testuj materac 20 dni”Postanowienia ogólne.Przedmiot promocji.Podmiot promocji.Postępowanie reklamacyjne.Postanowienia końcowe. 1. Postanowienia ogólne.1.1. Podmiotem organizującym promocję „Testuj materac 20 dni” jest: SypialniaPlus Sp. z o.o. ul. Połczyńska 51, 01-336 Warszawa, NIP: 522-302-27-16 REGON: 360720741 KRS 0000541125; Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 40 000 PLNAdres e-mail: info@sypialniaplus.pl, numer telefonu:+48 883 999 100 .1.2. Udział w promocji jest dobrowolny i nie wiąże się z nałożeniem jakichkolwiek obowiązków dla Kupującego.1.3. Możliwość wzięcia udziału w promocji uzależniona jest od złożenia oświadczenia woli przez Kupującego, w którym Kupujący oświadczy: chęć udziału w promocji, spełnienie obowiązkowych wymagań określonych dla Kupujących.1.4. Promocja „Testuj materac 20 dni” obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polski.1.5 Promocja „Testuj materac 20 dni” obowiązuje do odwołania. Kupujący, którzy wzięli udział w promocji przed jej odwołaniem, mogą w dalszym ciągu realizować uprawnienia wynikające z promocji.1.6 Promocja „Testuj materac 20 dni” dotyczy materaców Foam Royal w wymiarach standardowych tj: 80x200, 90x200, 140x200, 160x200, 180x2002. Przedmiot promocji.2.1. Promocja „Testuj materac 20 dni” polega na umożliwieniu określonej w pkt. 3 grupie Klientów, możliwość wymiany zakupionego materaca Foam Royal w ciągu 20  dni od daty zakupu (dostarczenia) bez podania przyczyny.2.2. Promocji podlega wyłącznie asortyment: materace Foam Royal  oferowany przez SypialniaPlus Sp. z o.o. ul. Połczyńska 51, 01-336 Warszawa, NIP: 522-302-27-16 REGON: 360720741 KRS 00005411252.3. W celu wzięcia udziału w promocji wystarczy, aby określony w pkt. 3 Klient, wypełnił formularz Zwrotu/wymiany/reklamacji (dostępny TU) odesłał na adres Sprzedawcy (SypialniaPlus Sp. z o.o. ul. Połczyńska 51, 01-336 Warszawatowar wraz z dowodem zakupu.2.4. Odsyłany towar nie może nosić śladów użytkowania.2.5. Odsyłany towar powinien być zwracany w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport.2.6. Koszt opakowania i przesłania towaru w celu jego wymiany obciąża Klienta biorącego udział w promocji.2.6. W przypadku chęci skorzystania z uprawnienia do wymiany produktu w ciągu 20 dni, wymiana ta podlega następującym zasadom:w przypadku wymiany produktu tańszego na droższy, Klient zobowiązany jest do pokrycia różnicy w cenie wraz z kosztami transportu wymienionego produktu;w przypadku wymiany produktu o takiej samej cenie, Klient zobowiązany wyłącznie do opłacenia kosztów wysyłki wymienionego produktu;w przypadku wymiany produktu droższego na tańszy, Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z wymianą, chyba, że różnica w cenie jest mniejsza od kosztów transportu. W takim przypadku, Klient zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy kosztami transportu a kosztami dostawy.3. Podmiot promocji3.1. Promocja „Testuj materac 20 dni” skierowana jest do:Konsumentów w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego;Osób dokonujących zakupu u Sprzedawcy po raz pierwszy;Powyższe przesłanki muszą zostać spełnione łącznie.3.2. Z promocji „Testuj materac 20 dni” można skorzystać jednokrotnie. Towar, który został uprzednio wymieniony w ramach postanowień niniejszego regulaminu nie może być ponownie wymieniany.4. Postępowania reklamacyjne4.1. Reklamacje co do przebiegu promocji „Testuj materac 20 dni” winny być zgłaszane do jej organizatora na formularzu reklamacyjnym dostępnym TU>>>. Adres do korespondencji: SypialniaPlus Sp. z o.o. ul. Połczyńska 51, 01-336 Warszawa 4.2. Niezbędne jest  się przesłanie reklamacji również drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@sypialniaplus.pl.4.3. W zgłoszeniu reklamacji zaleca się podanie: przyczyn reklamacji, daty zamówienia, daty odebrania, adresu do korespondencji.4.4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.5. Postanowienia końcowe5.1. Promocja „Testuj materac 20 dni” nie ogranicza i nie narusza uprawnień Konsumentów określonych w odrębnych ustawach. W szczególności niniejsza promocja nie narusza możliwości odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, jak i uprawnień Kupujących wynikających z rękojmi za produkt sprzedany.5.2 W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu sklepu internetowego www.SypialniaPlus.pl oraz powszechnie obowiązuje przepisy prawa.5.3. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora (SypialniaPlus Sp. z o.o. ul. Połczyńska 51, 01-336 Warszawa) jak i został udostępniony na stronie internetowej działającej pod adresem www.SypialniaPlus.pl.5.4 Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel